اهدای جنین-وکلای پلاک قانون

جهت مشاوره تخصصی و رزرو با شماره 09106868022 تماس حاصل فرمایید

 

آیا میتوان اهدای جنین کرد؟ شرایط آن به چه نحوی است؟

ناباروری یکی از بیماری ها و مشکلاتی است که امروزه بر رابطه زناشویی زوجین نابارور و نیز روابط اجتماعی و خانوادگی آنان تاثیر عمیقی باقی می گذارد و ملاحظه جدیت زوجین در رفع آن، نشان دهنده اهمیت موضوع و یاری جستن زوجین نابارور از هر نوع درمان موجود و ممکن است.

روش های مختلفی هر چند محدود به عنوان روش کمکی باروری، فراروی برخی زوجین نابارور قرار گرفته است. که یکی از این روش ها، نهاد « اهدای جنین » است که طبق قانون نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب سال 1382 و آیین نامه ی اجرایی آن مجاز و قانونی شمرده می شود.در این روش اسپرم وتخمک زوجین قانونی و شرعی در محیط آزمایشگاه تلقیح و جنین حاصل به زوجین قانونی دیگری اهدا می شود. وفق ماده90 یک قانون اخیرالذکر کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذی صلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرائط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از اخذ موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها(هریک به تنهایی یا هر دو)به اثبات رسیده، اقدام نمایند.

شرط اول: در این ماده برای زوج های اهداکننده جنین این است که زوج شرعی و قانونی باشند.

شرط دوم: این است که زوجین باید برای اینکار رضایت داشته باشند و موافقت خود را به صورت کتبی اعلام دارند.

شرط سوم: این است که تلقیح باید خارج از رحم صورت گیرد.

البته از واژه اهدا نیز می توان رایگان بودن عمل دهنده جنین را استنباط نمود.اما شرایط اهداء گیرندگان در ماده 2 قانون مزبور آمده و احراز این شرایط به عهده دادگاه قرار داده شده است.شرط اول این است که زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی امکان بارور شدن را نداشته باشند و شرط دوم اینکه زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد. 

داشتن صلاحیت اخلاقی، محجور نبودن،نداشتن بیماری صعب العلاج واگیردار،عدم اعتیاد به مواد مخدر و داشتن تابعیت ایرانی برای زوجین از دیگر شرایط زوجین دریافت کننده جنین می باشد.

 

اهدای جنین-گروه وکلای پلاک قانون

 

نکات کاربردی در خصوص اهدای جنین

 

1- مبانی قانونی اهدای جنین و سایر روش های باروری غیر طبیعی در سیستم حقوقی ایران، قانون « نحوه ی اهدای جنین به زوجین نابارور » مصوب 1382 و آیین نامه ی اجرایی آن و بند هفدهم ماده 4 قانون جدید حمایت خانواده می باشد.

2- اهدای جنین که یکی از روش های باروری کمکی نامیده می شود با عناوین دیگری مانند « کودک آزمایشگاهی و یا رحم جایگزین » شناخته می شود.

3- مطابق ماده 2 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،درخواست اهدای جنین باید مشترکا توسط زن و شوهر به دادگاه ارائه گردد.

4- با توجه به قانون مارالذکر که مرجع قضایی صالح برای درخواست اهدای جنین دادگاه خانواده می باشد و این دادگاه یک دادگاه حقوقی است طبعا باید تقاضای مذکور در قالب دادخواست ارائه شود.

5- درخواست کنندگان اهدای جنین یعنی زوجین هر دو خواهان می باشند که امضای هر دو در ذیل دادخواست لازم است.

طرف دیگر دعوی اهدای جنین ممکن است مرکز پزشکی ذی صلاح یا ریاست دادگستری شهرستان محل تقاضای زوجین باشد اما حسب رویه عملی اگر ستون خوانده دادخواست چنین دعوایی سفید هم باشد اشکالی به وجود نمی آید و دادگاه وارد رسیدگی می شود زیرا حکم دادگاه در این دعوی ترافعی نیست بلکه اعلامی است.

6- در خصوص هویت و نسب مادری کودک متولد از اهدای جنین،میان فقها و علمای حقوق اختلاف است. عده ای صاحب تخمک را مادر واقعی کودک می دانند و برخی صاحب رحم را مادر تلقی می کنند؛در این میان تعدادی،صاحب رحم و صاحب تخمک را مادر کودک می دانند و بر این اعتقادند که چنین کودکی دو مادر دارد وسرانجام برخی هیچ یک را مادر کودک تلقی نکرده وبه بی مادر بودن چنین کودکی معتقدند.

7- از میان دیدگاه های مطرح شده در خصوص نسب چنین کودکی،عقیده بدون مادر بودن این کودک به دلیل عدم داشتن مبانی علمی و همچنین مشکلات عملی مترتب بر آن قابل پذیرش نبوده و نمی تواند بدون نسب باشد.با توجه به اینکه امروزه در علم پزشکی به اثبات رسیده است که نقش رحم بسیار فراتر از تغذیه ی صرف است،به نظر می رسد دیدگاه مادر بودن صاحب رحم با واقع سازگارتر و دیدگاه برگزیده باشد.

 

جهت مشاوره تخصصی و رزرو حضوری با شماره 09106868022تماس حاصل فرمایید

پرسش و پاسخ

درباره ما

گروه وکلای پلاک قانون

اطلاعات تماس

ایمیل : pelakeghanon@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به خیابان کرمان ایستگاه 16 متری 

×