معامله فضولی چیست؟

زمانی که شخصی اقدام به خرید ملک از شخص دیگر کند ،بدون این که فروشنده ،مالک ملک باشد یا از مالک اذن و اجازه در فروش داشته باشد.به این معامله در اصطلاح حقوقی ،معامله فضولی گفته می شود.

اگر مالک اصلی قرارداد را تایید و تنفیذ کند قرارداد معتبر و اگر آن را رد کند قرارداد باطل است.بنابراین پس از اطلاع مالک از انعقاد چنین قراردادی در مورد ملک خود می تواند ابتدا از طریق اظهارنامه ی رسمی عدم رضایت خود نسبت به قرارداد فروش ملک را به طرفین قرارداد اعلام و سپس دادخواست تایید بطلان معامله به جهت فضولی بودن را مطرح کند.
حالت دیگری که ممکن است این دادخواست مطرح شود زمانی است که شخصی وکالت جهت فروش ملک داشته اما به هر دلیلی وکالتنامه باطل شده است ؛ولی با این حال وکیل به استناد وکالتنامه مذکور اقدام به فروش ملک کرده است .در این فرض نیز وکیل به صورت فضولی اقدام به انعقاد قرارداد کرده است.
از نظر حقوقی معامله فضولی باطل نیست و غیرنافذ است .بنابراین در صورتی که مالک ملک ،معامله را قبول نکند و اقدام به رد آن کند،معامله باطل محسوب می شود .پس از آن که مالک اقدام به رد معامله فضولی کرد می تواند دادخواست تایید بطلان قرارداد را تقدیم کند .
دادگاه پس از بررسی ما وقع در صورت احراز بطلان حکم به تایید بطلان معامله صادر میکند .

طرفین این دعوا چه کسانی هستند؟

مالک ملک خواهان دعوی است و باید دعوی را به طرفیت خریدار و فروشنده ملک طرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی کجا است؟

دعاوی ملکی در مرجعی رسیدگی می شود که ملک در آن حوزه ی قضایی واقع شده است.

نحوه اجرای رای به چه نحوی است؟

بعد از این که مالک معامله را رد کرد ،آن معامله باطل است .بنابراین خواهان تنها تایید و اعلام بطلان معامله را از دادگاه می خواهد.

نکات مهمی که در این دعوی باید بدانید:

۱-اگر مالک موقع انعقاد قرارداد حضور داشته باشد ؛ولی سکوت کند،برای نفوذ معامله کافی نیست و رضایت مالک باید به صورت صریح اعلام شود.

۲-معامله فضولی ممکن است نسبت به عین و یا منافع ملک صورت گیرد .بنابراین ممکن است شخصی به صورت فضولی و بدون اجازه ی مالک اقدام به اجاره دادن ملکی کند که این معامله هم در صورت رد مالک باطل است.

۳-اگر مالک متوجه ی انجام معامله فضولی شد و ملک خود را به شخص دیگری فروخت در واقع به صورت ضمنی معامله ی فضولی را رد کرده است و معامله فضولی باطل خواهد بود .

۴-مالک الزامی ندارد که فورا معامله را تنفیذ و یا رد کند در این صورت اگر خریدار از تاخیر اعلام نظر مالک ضرر ببیند میتواند معامله را فسخ کند و حق ندارد الزام مالک به تنفیذ یا بطلان را بخواهد.

۵-اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت کند حق اجازه یا رد معامله به وراث او می رسد.

۶-درصورتی که ملک خسارتی دیده باشد مالک میتواند خریدار را به عنوان متصرف (ضمن عین و منفعت) طرف دعوی خسارت قرار دهد و خریدار بی اطلاع از فضولی بودن نیز به فروشنده ی فضولی مراجعه می کند.

۷-اگر فروشنده با علم به این که ملک متعلق به دیگری است آن را فروخته باشد مرتکب جرم فرش‌ مال غیر شده است.

درباره ما

گروه وکلای پلاک قانون

برگه های ما

اطلاعات تماس

ایمیل : pelakeghanon@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به خیابان کرمان ایستگاه 16 متری 

×