رفع تصرف عدوانی

جهت مشاوره تخصصی و رزرو با شماره 09106868022 تماس حاصل فرمایید دعوای الزام به رفع تصرف عدوانی چیست؟ ‎ممکن است شخصی در یک برهه زمانی ملکی را در تصرف خود داشته باشد اما شخص دیگری بدون رضایت او و به صورت غیرقانونی ملک را از تصرف وی خارج کند در چنین حالتی متصرف سابق میتواند […]

نکات طلایی دعوای خلع ید

جهت مشاوره تخصصی و رزرو با شماره 09106868022 تماس حاصل فرمایید دعوای خلع ید چیست ؟   اگر ملکی اعم از زمین خانه آپارتمان یا مغازه که دارای سند رسمی است به صورت غیر قانونی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد . کسی که سند مالکیت به نام او است می‌تواند برای تخلیه ملک […]

الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک

دعوای الزام به تنظیم سند پیش فروش ملک به موجب قانون پیش فروش ساختمان ،قرارداد پیش فروش فقط باید از طریق تنظیم سند رسمی پیش فروش نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت منعقد شود .این الزام هر چند نص صریح قانون است در حال حاضر به طور کامل در کل کشور […]

آیا می توانیم قرارداد پیش فروش را فسخ کنیم؟

آیا می توانیم قرارداد پیش فروش را به دلیل کسری مساحت فسخ کنیم؟   در قرارداد پیش فروش ،ممکن است ساختمانی که پس از ساخت ،تحویل می شودبا آن چه که در قرارداد پیش فروش تعیین شده است ،از نظر مساحت تفاوت هایی داشته باشد .در این صورت پیش خریدار که تفاوت بنا و کسری […]

دستور فروش ملک مشاع

چگونه دستور فروش ملک مشاع را بگیریم؟   دستور فروش ملک مشاع برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم .پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی […]