پلاک قانون

چگونه دستور فروش ملک مشاع را بگیریم؟

چگونه دستور فروش ملک مشاع را بگیریم

 

دستور فروش ملک مشاع

برای بررسی تقاضای فروش مال مشاع باید به دعوای افراز و تقسیم اموال مشاع و ارتباط مستقیم آن با دعوی فروش مال مشاع توجه داشته باشیم .پس از آن که گواهی عدم افراز ملک از سوی اداره ثبت یا دادگاه صادر و قطعی شد ، هر یک از مالکین مشاعی می توانند با مراجعه به دادگاه صالح درخواست فروش ملک مشاع را تقدیم کنند . دادگاه پس از وصول دادخواست دستور فروش بدون آن که وقت رسیدگی تعیین کند اقدام به صدور دستور فروش مال مشاع و ارسال دادنامه ی صادرشده به اجرای احکام مدنی می کند.

چه کسی می تواند تقاضای صدور دستور فروش کند؟

هر یک از شرکا که بخواهند مال مشاع را به فروش برسانند به طرفیت تمامی شرکای خود طرح درخواست می کنند .پس اگر به طور مثال ملکی چهار نفر شریک داشته باشد و یکی از شرکا خواهان فروش مال مشاع باشد باید علیه سه نفر دیگر از شرکا طرح دعوی کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به دستور فروش مال مشاع کجاست؟

درخواست فروش ملک مشاع باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

نحوی اجرای دستور فروش مال مشاعی چگونه است؟

دستور فروش ملک مشاع بدون نیاز صدور به اجراییه به قسمت اجرای احکام ارسال می شود .اجرای احکام ضمن تشکیل پرونده اجرایی به قید قرعه ،کارشناس رسمی دادگستری جهت قیمت گذاری ملک مشخص می کند و در صورتی که طرفین به قیمت تعیین شده از سوی کارشناس در مهلت یک هفته پس از ابلاغ نظر کارشناس اعتراض نکردند آگهی برگزاری مزایده را منتشر می کند .در صورتی که ملک از طریق مزایده به فروش رسید دادورز پس از کسر هزینه های اجرایی و قانونی به نسبت سهم شرکا مبلغ حاصل از فروش مال مشاع را بین شرکا تقسیم می کند .

برخی نکات کلیدی در خصوص دستور فروش که باید بدانید.

۱-علی رغم آن که درخواست دستور فروش ملک مشاع تابع تشریفات ایین دادرسی مدنی نیست اما اکثر محاکم ارائه ی این درخواست را صرفا در قالب دادخواست می پذیرد.

۲-از آن جا که تصمیم دادگاه در خصوص فروش ملک به صورت حکم یا قرار‌ نیست بلکه دستور است ،قابلیت اعتراض ندارد و از اعتبار امر مختومه نیز برخوردار نیست یعنی اگر در دعوی به نتیجه ی داخواه که همان دستور فروش می باشد نرسیدیم ،باز هم می توان اقامه ی دعوی انجام داد.

۳-نظر اکثریت محاکم بر این است که پس از صدور دستور فروش ملک مشاع هر یک از شرکا می توانند در خواست اجرای دستور فروش ملک را تقدیم کند ؛ولی برخی محاکم معتقدند صرفا تقاضا دهنده می تواند این درخواست را مطرح کند .

۴-در صورت بازداشت بودن ملک و یا در رهن بودن آن درخواست دستور فروش ملک قابل استماع نیست .

درباره ما

گروه وکلای پلاک قانون

اطلاعات تماس

ایمیل : pelakeghanon@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به خیابان کرمان ایستگاه 16 متری 

×