در تنظیم قراردادهایتان با ما مشورت کنید
یا راهی خواهیم یافت
یا راهی خواهیم ساخت

ارکان قراردادها

منظور از ارکان قرارداد مواردی هستند که حتماً باید درمتن قرارداد نوشته شوند.
که عبارتند از:
۱- عنوان قرارداد
۲- نام و مشخصات کامل طرفین
۳- موضوع مورد معامله به طور مشخص
۴- قیمت مورد معامله
۵- مدت مورد معامله
۶- شروط ، تعهدات و تضمینات طرفین
۷- تعداد صفحات ، نسخ و موارد قرارداد
۸- امضاء طرفین و شاهدین قرارداد

قراردادهای ملکی -ثبتی

قراردادها را چگونه تنظیم کنیم

۱- عنوان قرارداد


مفهوم و موضوع قرارداد را مشخص می کند مثل قراردادهای بیع ، اجاره ، صلح سرقفلی ، مشارکت در ساخت و…….

 معمولا در بالای صفحه ی اول قرارداد نوشته می شود.

عنوان قرارداد نشان دهنده فعالیت قرارداد است.

 تعیین کننده هدف طرفین قرارداد و در نهایت نوع قرارداد را مشخص می کند.

۲- نام و مشخصات کامل طرفین


 در هر قراردادی باید نام ، مشخصات کامل و آدرس دقیق دو طرف قرارداد به صورت مشخص ذکر شود.

منظور از نام و مشخصات کامل عبارتند از نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه، کد ملی ، آدرس صحیح ، تلفن ، کد پستی می باشد.

 اگر طرف قرارداد شما شخص حقوقی باشد از موجودیت ثبتی شرکت مثل شماره ثبت ، شناسه ملی اطمینان حاصل کنید که به صورت رسمی در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده باشد.

 اگر امضاء کننده قرارداد نماینده شرکت باشد باید اسم ، سمت شخص ، آدرس دقیق و تلفن شرکت ، شناسه ملی وشماره ثبت شرکت در آن درج شود .

 اگر امضاء کننده قرارداد وکیل شخص یا شرکت باشد باید در قرارداد مشخصات وکیل اعم از نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه ، کد ملی ، آدرس صحیح ، تلفن و کد پستی درج شود. همینظور مشخصات وکالتنامه اعم از شماره سند ، تاریخ ، شماره دفترخانه

نکته : در امضاء قرارداد توسط وکیل باید وکالتنامه از دفاتر اسناد رسمی صادره کننده استعلام شود که اعتبار وکالتنامه به قوت خود باقی است و وکیل عزل نشده باشد. همچنین در متن وکالتنامه حق امضاء ، دریافت وجه و سایر موارد قانونی دیگردر ارتباط با موضوع قرارداد کاملا بررسی شود.(توضیحات کامل در این خصوص در ادامه به آن خواهیم پرداخت……)

۳- موضوع مورد معامله و مشخصات آن

الف) مورد معامله باید موجود باشد
مانند خانه ، ماشین با مشخصات کامل و….. این اموال باید در زمانی که قرارداد بسته می شود وجود داشته و قابل رویت باشند.

و از طرفی اگر مالی در آینده تحویل داده می شود مثل پیش فروش ملک ، قرارداد بیع نیست ، قرارداد تعهد به ساخت است. اگر در قرارداد بیع مشخص شود مورد معامله وجود نداشته قرارداد باطل است. قرار داد پیش فروش آپارتمان ها در واقع تعهد به ساخت است و آن را بیع معلق می نامند که در آینده موجودیت پیدا می کند.

ب) مورد معامله باید معلوم و معین باشد
یعنی از نظر جنس ، وصف ، مقدار و مشخصات مبهم نباشد. منظور این است که مورد معامله نباید بین دو مورد مردد باشد ، مثلا وقتی موضوع معامله ماشین پراید سفید رنگ است نباید بین اینکه موضوع معامله کدام پراید سفید باشد ابهام ایجاد شود بلکه با توجه به ویژگی های خودرو مثل سال تولید ، شماره پلاک ، شماره شاسی و غیره دقیقا بدانیم کدام پراید سفید موضوع معامله است .

و یا مثلا اگر موضوع معامله ملک باشد، تعیین دقیق مورد معامله از این جهت که زمین است یا ساختمان و آپارتمان و مغازه و …. به همراه مشخصاتی همچون میزان دقیق مساحت و متراژ مورد معامله و اوصاف مهم از جمله نوع کاربری ، پلاک ثبتی ، آدرس پستی ، طبقه ، واحد و سایر متعلقات مثل پارکینگ ، انباری ، انشعابات و…….ضروری می باشد.

۴- مورد معامله باید قابل نقل و انتقال باشد و در توقیف نباشد

مالی را می توان مورد معامله قرار داد که قابلیت نقل و انتقال و خرید و فروش داشته باشد .بطور مثال اموال عمومی همانند خیابان را نمی توان فروخت ، مال رهنی را نمی توان مورد نقل و انتقال قرار داد . خرید و فروش بعضی چیزها مثل مواد مخدر، اراضی شهری و ….. در قانون منع شده است یا خرید و فروش مال وقفی ممنوع است . در واقع چیزی که فروشنده قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است .

۵- مورد معامله باید ارزش مالی داشته باشد

پنجمین مورد از ارکان قرارداد به این اختصاص دارد که :

مالی که مورد معامله قرار می گیرد باید دارای ارزش اقتصادی باشد، یعنی در بازارقابلیت داد و ستد داشته باشد و تبدیل به پول شود.

۶- تحویل دادن مال مورد معامله باید ممکن باشد یعنی قابل تسلیم باشد

وقتی می‌توان مالی را موضوع قراردادی، قرار داد که قابل تسلیم به طرف دیگر باشد. قابلیت تسلیم مربوط به زمانی است که طبق قرارداد زمان تحویل دادن مال فرا رسیده باشد. مثلاً درموضوع قرارداد چنین توصیف می شود: فروشنده متعهد است که سه ماه بعد ملک مورد معامله را تحویل خریدار دهد.

۷- قیمت مورد معامله

مهمترین رکن هرقرارداد قیمت مورد معامله می باشد، بطوریکه در صورت عدم درج قیمت در هرقراردادی خصوصا مبایعه نامه، اجاره نامه وهر نوع قرارداد خرید و فروش ، آن قرارداد یکی ازمهمترین اصول لازمه برخوردار نمیباشد و قرارداد باطل است.

در واقع مبلغ قرارداد هدف اصلی طرفین به انجام عقد قرارداد است که اگر نباشد هیچ انگیزه ای در عقد قرارداد وجود نخواهد داشت.

۸- مدت مورد معامله

درکلیه قراردادها مدت انجام معامله حتما می بایست روشن و واضح ذکر شود. تا درصورتی که طرفین در مدت تعیین شده به تعهدات خود عمل ننمایند، بر اساس شروط دیگر قرارداد ، تصمیمات لازم مطابق توافقات مندرج در قرارداد اجرا شود.

۹- شروط، تعهدات و تضمینات طرفین

برای توافقات نهایی و از بین رفتن تمام اختلافات باید در قسمت شروط ، تمامی موارد مربوط به خسارت ها و میزان آنها ، اختیارات و فسخ ، زمان ها ، ضمانت اجراها ، حق داوری ، تعهدات و تمام فرضیات و حالتها پیش بینی شود.

شروط قرارداد باید مورد تایید دو طرف باشد و تعهداتی را برای طرفین بوجود آورد.

۱۰- تعداد صفحات، نسخ و موارد قرارداد

با توجه به اینکه قرارداد بین طرفین معمولا در دو نسخه تهیه می شود به منظور مشخص شدن تعداد صفحات و بندهای قرارداد و همینطور درج یکسان بودن قرارداد ، در پایان متن قرارداد به این موضوع اشاره می شود.

۱۱- امضاء طرفین و شاهدین قرارداد

قرارداد، بدون امضا طرفین اعتبار ندارد و لازم است درذیل قرارداد دو نفر به عنوان شاهد ذیل قرارداد را امضاء نمایند . استفاده از شهادت یا گواهی شاهد در محاکم دادگستری برای کسانی که دچار مشکلات حقوقی می شوند نقش تعیین کننده ای دارد. امکان اثبات ادعا با شهادت شهود وجود دارد و اهمیت این موضوع نیز بر هیچ کس پوشیده نیست.

۱۲- تاریخ و شماره قرارداد


قرارداد باید شماره و تاریخ داشته باشد. درج تاریخ در قرارداد باعث می شود اقدامات قرارداد قابل اثبات باشند.

پرسش و پاسخ

درباره ما

گروه وکلای پلاک قانون

اطلاعات تماس

ایمیل : pelakeghanon@gmail.com

آدرس: بزرگراه شهید سلیمانی شرق نرسیده به خیابان کرمان ایستگاه 16 متری 

×